ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

המודעות לתכנון העתיד הולכת וגוברת. רבים מבינים שלמרות הגיל הצעיר והבריאות התקינה, הכל יכול לקרות חשוב להיות מוכנים לכל תרחיש. מסיבה זו רבים מעוניינים ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה. מה משמעות ביטוח זה, מה הוא מכסה, כיצד ומתי ניתן לממש אותו?

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה

מדובר בפוליסת ביטוח שמספקת מענה במקרים בהם המבוטח אינו יכול יותר לעבוד בעקבות מחלה או תאונה. אם קרה כדבר הזה, מבטיח ביטוח אובדן כושר עבודה קבלת פיצוי כספי, בהתאם לתנאים שנקבעו בעת רכישת הפוליסה, אופי הפציעה או המחלה, דרג הנכות שנקבעה והאם היא זמנית או קבועה. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לכל אדם להמשיך ולהתקיים בכבוד גם אם חלה או נפצע ונצבר ממנו להמשיך ולעבוד עקב המוגבלויות החדשות.

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

בעת רכישת הפוליסה יש לפרט במדויק נושאים שונים, ביניהם גובה השכר. הסיבה לכך היא שבמקרים של אובדן כושר עבודה, הפיצוי, או הקצבה שתשלם חברת הביטוח, היא בהתאם לגובה משכורתו של המבוטח, בניכוי של עשרים וחמישה אחוזים. למשל, אדם שהשתכר 10,000 ₪ וחלה או נפצע ונמצא זכאי לקבלת קצבה חודשית, יקבל שבעת אלפים וחמש מאות ₪ בלבד.

רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נכלל לרוב כמרכיב בתוך קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים, אולם ניתן לרכוש אותה גם באופן נפרד וייעודי למטרה זו בלבד. למעשה, אם היא נרכשת בנפרד, ניתן לקבל עבורה הטבות מס.

חשוב לזכור כי אם יש לכם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים הכוללים בתוכם את מרכיב ביטוח אובדן כושר עבודה, אין טעם לבצע רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן נפרד, מאחר ואין "כפל מבצעים", כלומר, במקרה הצורך, לא תקבלו פיצוי פעמיים אלא רק מפוליסה אחת.

סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה

חשוב לשים לב להיקף הכיסויים הביטוחיים בעת רכישת הפוליסה, מאחר וסוגי ביטוח אובדן כושר עבודה הם רבים ולא כולם זהים האחד לשני. השוני העיקרי שקיים בין תוכנית הביטוח השונות הוא בהיקף הכיסויים והאופן בו מוגדר אובדן כושר עבודה. הכיסוי הבסיסי ביותר של פוליסת אובדן כושר עבודה הוא חוסר היכולת לעסוק בכל עיסוק שהוא. כיסוי רחב יותר הוא חוסר יכולת המבוטח לעסוק בתחום בו עסק טרם המחלה או התאונה וגם בכל עיסוק סביר אחר, שתואם את השכלתו, נסיונו וכישורי המבוטח.

סוג נוסף של פוליסת אובדן כושר עבודה הוא זה שיש בו את הכיסוי הרחב ביותר, לרוב גם היקר ביותר, אשר מכסה את חוסר היכולת של המבוטח לעסוק בעיסוק בו עסק בחמש השנים האחרונות או עיסוקו האחרון.

חשוב להבין את סוגי ביטוח אובדן כושר עבודה ולהיערך אליהם בהתאם, במיוחד במקרים בהם המבוטח החליף מקום עבודה במהלך השנים וכיוצ"ב. כאמור, ברוב פוליסות אובדן כושר עבודה יינתן פיצוי בגובה של שבעים וחמישה אחוזים משכרו האחרון של המבוטח. כמו כן, מקובל לחשב אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% כאובדן כושר עבודה מלא.

מדוע חשוב לשים לב לניסוחים בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה?

שימו לב לניסוחים הכתובים בפוליסה, כדי שלא תמצאו את עצמכם נאלצים להתעמת עם חברת הביטוח במקרים בהם היא תטען שייתכן שאינכם יכולים לעסוק בעיסוקכם, אולם אתם בהחלט יכולים לעסוק בעבודה אחרת שתואמת את מגבלותיכם. ודאו שאם ברצונכם להיות מבוטחים עבור עבודה ספציפית – שהקריטריון המסוים יוגדר במדויק בפוליסה.

משמעות הדבר היא שאם מדובר באדם שעיסוקו הוא רופא מנתח גב, וכך הוגדר בפוליסה, לא תוכל חברת הביטוח לדרוש ממנו לבצע כל עבודה אחרת, אלא רק את העבודה הספציפית שהכיסוי הביטוח כולל. אם אינו מסוגל לבצע אותה – תהיה חברת הביטוח מחויבת לשלם את הפיצוי לו הוא זכאי. חשוב לזכור שפוליסת מסוג זה הן היקרות ביותר.

אובדן כושר עבודה תקופת המתנה

תקופת ההמתנה היא התקופה הראשונה לאובדן כושר העבודה שאיננה מבוטחת לפי הפוליסה. תקופה זו נקבעת בעת מעמד רכישת הפוליסה ויכולה לנוע בין כשבוע לשבועיים, כשמדובר בתאונות אישיות, וכשלושה חודשים כשמדובר בביטוח בסיסי של אובדן כושר עבודה. עקב אובדן כושר עבודה, תקופת המתנה של שלושה חודשים נובעת מחוק דמי מחלה שמחייב את המעסיק לשלם שכר לעובד שנעדר מעבודה בשל אי כושר עבודה זמני או קבוע, על פי דוח רפואי, מצבו הבריאותי של העובד, תקופת הוותק שלו בעבודה וכיוצ"ב.

כמו כן נובעת ההמתנה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי לנפגעי תאונה אשר טרם הגיעו לגיל פרישה. כלומר תקופת המתנה היא התקופה שמחושבת מתחילת הפוליסה ועד למועד הפיצוי הראשון. כמו כן, במידה והמבוטח אושפז בבית החולים לתקופה שעולה על 14 ימים, תקוצר תקופת ההמתנה, לעתים לשמונה ימים בלבד.

אובדן כושר עבודה תקופת אכשרה

מדובר בתקופה שמחושבת ממועד תחילת הביטוח ובמהלכה חברת הביטוח לא תהיה אחראית, לפי תנאי הפוליסה. בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה שיש בהן חיתום רפואי אין תקופת אכשרה. יצוין כי חברות הביטוח מתחייבות כי במידה והמבוטח עמד בכל ההגדרות של אובדן כושר עבודה (כפי שפורטו בפוליסה) הוא יקבל תשלום מתום תקופת ההמתנה ועד לסיום תקופת אובדן כושר העבודה וחזרה לעבודה. האפשרות הנוספת היא קבלת התשלום עד לגיל 65, במידה של אובדן כושר עבודה רגיל, ועד לגיל 70, במידה והוא מבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי למקצועות נבחרים.

ביטוח אובדן כושר עבודה ללא הצהרת בריאות

רוב חברות הביטוח ידרשו מהמבוטח לחתום על הצהרת בריאות בעת רכישת הפוליסה, זאת כדי לוודא שאינו חולה כבר במחלה קשה או במחלה שיכולה להתפתח לכזו. הסיבה היא שאם תחול החמרה במצב המבוטח והוא יאבד את כושר העבודה שלו, תיאלץ החברה לפצות אותו. יחד עם הנאמר, ישנן חברות ביטוח שמסכימות לבטח עמיתים גם ללא הדרישה למלא הצהרת בריאות. זהו מצב חדש, בניגוד לעבר בו נדרש כל מבוטח, ללא יוצא מן הכלל, למלא הצהרה על מצבו הבריאותי. באופן טבעי תהיינה פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה ללא הצהרת בריאות יקרות יותר ובתנאים מעט שונים מהתנאים הרגילים. אולם מבוטח שחולה במחלה מסוימת יכול לפחות לקבל כיסוי, גם אם מופחת, למרות ועל אף מחלתו.

אם כן, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא תחום שאין להקל בו ראש וחשוב ואף מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח כזו. עם זאת, חשוב לא פחות לקרוא היטב את כל סעיפי הפוליסה, להתמקד ולבקש הסברים על כל סעיף לא ברור, או כזה העשוי להשתמע לשתי פנים, ולערוך את הפוליסה בהתאם להעדפותיכם ורצונכם.