ביטוח בריאות לגמלאים

ביטוח בריאות נחקק במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כאשר המטרה של החוק הייתה קבלת סל בריאות בחינם לתושבי ישראל. גביית ביטוח הבריאות נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר כל תושב חייב לבחור בקופת חולים מסוימת, שם יעניקו לו שירותי בריאות לפי הקבוע בחוק.

רוב תושבי ישראל מחויבים בביטוח בריאות, אך במקרים מסוימים ישנן אוכלוסיות המקבלות פטורים והנחות משמעותיות בסכומי התשלומים. במאמר זה, ננסה לבדוק האם פנסיונר משלם ביטוח בריאות, ובאילו מקרים.

מאפייני ביטוח בריאות לגמלאים

קיימות מספר קטגוריות של גמלאים הנדרשים לתשלומי ביטוח בריאות, כאשר עבור כל אחת מהקטגוריות, נקבע סכום אחר, שאליו הם מחויבים. החלוקה של ביטוח בריאות לפנסיונרים נעשית בצורה הבאה:

  • פנסיונרים שמקבלים קצבת זקנה – גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 62 שמקבלים קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, ישלמו סכום של 103 ₪. גמלאים שאינם מקבלים השלמת הכנסה בתוספת לקצבת הזקנה שלהם, יהיו מחויבים בסכום של 196 ₪ מידי חודש.

במידה וישנן הכנסות נוספות למקבלי קצבאות זקנה, הרי שהם פטורים משתלום ביטוח בריאות על הכנסות אלו.

  • פנסיונר שמקבל קצבה עם תוספת עבור בת זוגתו או שני בני זוג גמלאים שמקבלים קצבאות זקנה יחויבו בסכום של 283 ₪ ביטוח בריאות, שיגבו מהקצבה של הגבר.
  • אישה גמלאית המקבלת קצבת זקנה אינה מחויבת בביטוח בריאות במקרה שבעלה מבוטח בביטוח לאומי.
  • גמלאי המקבל פנסיה מוקדמת – במידה ואדם יוצא לפנסיה לפני שהוא מגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, הוא מחויב להפריש 3.1% מתוך החלק של הפנסיה שעומד על 60% מן השכר הממוצע במשק. מעל לסכום זה, הסכום להפרשה עבור ביטוח בריאות יהיה בגובה של 5%.
  • פנסיונר בפרישה מוקדמת שממשיך לעבוד לאחר מכן כשכיר או עצמאי, מחויב בביטוח בריאות בהתאם לשיעורים בקבועים בחוק.
  • אלמנה שמקבלת קצבה עבור דמי שאירים ונכה שמקבל קצבה עבור נכות העולה על 75% פטורים מתשלום ביטוח בריאות.

במידה ואתה מתעניין בנושא זה, השאר את הפרטים שלך בעמוד זה, ואנו נדאג שהנציגים הטלפוניים שלנו יצרו אתך קשר בהקדם האפשרי.