ביטוח פנסיה בעבודה לעובד חדש

ביטוח פנסיה בעבודה לעובד חדש

אחת הזכויות העיקריות המגיעות לאדם עובד היא פנסיה. מטרתה להבטיח לאדם שעם יציאתו לגמלאות יוכל ליהנות מכספי החסכון שצבר במהלך השנים בהן עבד. לא רק זאת, כיום החסכון לפנסיה הוא הליך חובה שמוטל על המעביד, שמפריש כספים יחד עם העובד, כדי להבטיח את מימוש וקיום זכות זו.

ביטוח פנסיוני במקום העבודה

כל מעסיק מחויב להבטיח לעובד ביטח פנסיוני במקום העבודה. תחום זה מעוגן ברפורמה שיצאה בשנת 2008 ושמטרתה לוודא כי זכות הפנסיה חלה על כלל העובדים השכירים במשק.

במסגרת הרפורמה נקבע כי מחובתם של המעסיקים לספק הסדר פנסיוני לעובדים, שיכולים לבחור באחד ממסלולי הפנסיה הקיימים, ביניהם ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל לקצבה.

באחריות העובד לעדכן את מעסיקו בתוך חודשיים בנוגע למסגרת הפנסיונית בה בחר.

ביטוח פנסיוני אחרי חצי שנה

עובד במקום עבודה חדש יתחיל להפריש את הכספים לביטוח פנסיוני, יחד עם המעסיק, לאחר חצי שנה מתחילת העבודה. הדבר תקף לעובדים שלא היה ברשותם ביטוח פנסיוני כל שהוא, קודם לכן. על עובדים שמבוטחים באיזה שהוא ביטוח פנסיוני קודם, הזכאות לביצוע ההפרשות תחול כבר מהיום הראשון לעבודתם, אולם בפועל הן ייושמו לאחר שלושה חודשים בעבודה. הליך זה קרוי ביטוח פנסיוני רטרואקטיבי.

ביטוח פנסיוני לשכיר

חשוב להבין כי הביטוח הפנסיוני הוא חובה ולא זכות. כלומר, מחובתו של המעסיק לוודא שהעובד מבוטח בביטוח זה ולהפריש את הכספים לפנסיה. הסכם הפנסיה כולל קופת גמל לקצבה וכולל כיסויים ביטוחיים, בנוסף לזקנה ופרישה מעבודה, גם למצבים של נכות או מוות.

מעסיקים רבים נוטים לכוון את העובדים שלהם לבחור בביטוח הפנסיוני שנהוג, או קיים, במקום העבודה. חשוב להבין כי כל עובד רשאי לבחור את המסלול הפנסיוני הרצוי לו, גם אם לא היה לו כזה קודם לכן, ממקום עבודתו הקודם.

זכות בחירת המסלול הפנסיוני לעובד קיימת אצל המעסיק רק במידה והעובד לא הודיע לו בתוך שלושה חודשים על האפיק הפנסיוני הרצוי לו. במקרה כזה, עומדת זכות בחירת סוג הביטוח הפנסיוני בידי המעסיק.

ביטוח פנסיוני לעובד

כל עובד, כאמור, זכאי לביטוח פנסיוני. קיימים מספר מסלולים שהוא יכול לבחור ביניהם והבולטים מביניהם הם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל.

קרן פנסיה כוללת מרכיבים של פנסיית זקנה, קצבת נכות במצבים של אובדן כושר עבודה וגמלת שארים המשולמת למשפחת העובד, במקרה ונפטר.

תנאי החסכון עשויים להשתנות לפי מדיניות הקרן המבטחת ולא ניתן לפדות את הכספים שנצברו כסכום חד פעמי אלא היא משולמת בקצבה חודשית עם הגיעו של העובד לפרישה, כל ימי חייו.

ביטוח מנהלים הוא סוג של חוזה אישי בין המבוטח לבין חברת הביטוח. תנאי החוזה כוללים כיסוי ביטוח חיים למקרה מוות, חסכון לפרישה וכן אובדן כושר עבודה.

את כספי ביטוח המנהלים ניתן לפדות גם כסכום חד פעמי או לבחור בתשלום קצבה חודשית קבועה.

קופת גמל היא סוג של קופת חסכון כאשר עם תום העבודה יקבל העובד את הכספים שהצטבר בה, עם תופסת של הפרשי ריבית ורווחים.

למרות הנטייה של מעסיקים רבים לכוון את העובד לכיוון של הביטוח הקיים במקום העבודה, חשוב לבדוק את כל האופציות, להבין כמה עולים דמי הניהול בכל מסלול, מי הגורם המבטח, כלומר חברת הביטוח, מה נסיונה ואילו סעיפים מכיל הביטוח.

מדובר בביטוח חשוב מאין כמוהו שבעצם מבטיח את עתידו הכלכלי של העובד עם הגיעו לגיל פרישה.

כדי ליהנות משירות יעיל זה, כל שעליכם לעשות הוא למלא את פרטיכם באתר, ללא כל התחייבות ולקבל באופן מרוכז וברור את ההצעות מחברות הביטוח המובילות, כך שבזמן קצר ובקלות תוכלו לבחור את זו המתאימה לצורכיכם.