ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

אחת ההחלטות הקשות העומדות בפניך היא ההחלטה באיזה מוצר פנסיוני לבחור כדי לחסוך לשנים שאחרי הפרישה מהעבודה. למעשה, מדובר בהחלטה גורלית ומשמעותית ביותר לחייך, לכן אין להקל בכך ראש, ועליך ללמוד את הנושא לעומק על מנת לקבל החלטה נכונה. אם כך, הרי גם אתה, כמו רוב הישראלים, לבטח מתחבט בשאלה- מה עדיף קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

חשוב לציין כי לאורך שנות העבודה אנו מפקידים כספים לתכניות חיסכון פנסיוני במטרה שאלה ישמשו אותנו לשנים אחרי הפרישה מהעבודה. מטרתך היא לצבור מספיק כסף בחיסכון הפנסיוני כדי לשמור על רמת החיים לה הורגלת, וכדי להבטיח מקור הכנסה שיאפשר לך להזדקן בכבוד, לעזור לילדים ולא להיות לנטל עבורם.

ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה

עליך לזכור כי קיימים שלושה מקורות עיקריים לחיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה: ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני וחיסכון פרטי.

כאשר תגיע לגיל הפרישה (גיל 67 לגבר וגיל 64 לאישה) תזכה לקצבה חודשית המשולמת על ידי ביטוח לאומי. באמצעות חיסכון פרטי תוכל לחסוך לאורך שנות העבודה כסף באופן עצמאי באפיקי השקעה שונים לפי בחירתך, לרבות השקעות בנדל"ן, תיק השקעות, מסחר בבורסה, תוכניות חיסכון בבנק וכיוצא בזה. עם זאת, כספים שתחסוך באופן עצמאי אינם זכאים להטבות המס שמדינת ישראל מעניקה לחוסכים בחיסכון פנסיוני כמו קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

קרן פנסיה נועדה לחסוך כספים לגיל הפרישה, לאורך שנות העבודה עליך להפריש כספים (יחד עם המעסיק) כך שלאחר פרישתך תוכל לקבל קצבה חודשית למשך כל חייך. קרן פנסיה כוללת כחלק בלתי נפרד מהתוכנית גם כיסוי למקרה מוות של המבוטח וכן כיסוי למקרה נכות. לאחר מותו של המבוטח יקבלו שאיריו קצבה חודשית עם יום מותם.

ביטוח מנהלים היא תוכנית חיסכון לגיל פרישה המשולבת בביטוח חיים. מטרת אפיק חיסכון פנסיוני זה לשלם לך קצבה חודשית למשך כל חייך בעת הגעתך לגיל הפרישה. עם זאת, יש תוכניות של ביטוח מנהלים המאפשרות למבוטח לקבל את הכסף שהצטבר לזכותו בסכום חד פעמי, כל עוד הכספים הופקדו לפני הרפורמה שהונהגה בענף החיסכון הפנסיוני בשנת 2008.

ביטוח מנהלים, בדומה לקרן פנסיה, מאפשר לך לרכוש מגון כיסויים ביטוחיים, כמו ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח ריסק מפני מוות.

למרות הדמיון בין ביטוח מנהלים וקרן פנסיה ישנם גם הבדלים משמעותיים עבורך, ביניהם ההבדלים במנגנון ובהיקף הכיסוי הביטוחי, בגובה דמי הניהול, ובאופן קבלת הכספים בהגיעך לגיל הפרישה בגין כספים שחסכת וצברת לפני שנת 2008.

האם ביטוח מנהלים זה פנסיה?

ביטוח מנהלים הנו אפיק חיסכון פנסיוני ומטרתו לאפשר לך, בדיוק כמו בקרן פנסיה, לצבור כספים כדי לקבל קצבה חודשית בגיל הפרישה מהעבודה. מעבר לביטוח מנהלים וקרן פנסיה תוכל לבחור גם בהפקדות לקופת גמל.

ביטוח מנהלים לעומת קרן פנסיה – תשואה

כדאי לדעת כי בשנים האחרונות קרנות הפנסיה מראות תשואה גבוהה יותר בהשוואה לתוכניות ביטוח מנהלים. קרן פנסיה חדשה היא המוצר הפנסיוני היחידי כיום שמאפשר לך להשקיע 30% המנכסים באגרות חוב מיועדות עם תשואה מובטחת בריבית של 4.86%, ושאר 70% מהנכסים יושקעו באופן דומה לביטוח מנהלים. עליך לזכור כי הטבה זו בקרן פנסיה מבטיחה לך שקט נפשי כי 30% מנכסיך קבועים ובטוחים ללא תלות בתנודתיות של הבורסה ושאר אפיקי ההשקעה.

ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה – מאפייני הביטוח

ביטוח מנהלים יזכה עם מותך את המוטבים שלך בסכום חד פעמי, בהתאם למצוין בחוזה, בעוד קרן פנסיה כוללת ביטוח שארים, לכן המוטבים יקבלו קצבה חודשית בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.

יודגש כי בקרן פנסיה ישנו מנגנון המבוסס על עקרון הביטוח ההדדי, כלומר הסיכון לאירועים חל על כל העמיתים בקרן הפנסיה. בביטוח מנהלים חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הסיכונים ולכן תעריף הביטוח בפוליסה גבוה יותר מתעריף ביטוח שארים בקרן פנסיה. עם זאת, זכויות העמיתים בקרן פנסיה עלולות לקטון בעקבות מקרי מוות רבים של עמיתי הקרן, לכן יש בכך סיכון.

כאשר אתה מצטרף לקרן פנסיה עליך לקבוע מראש את המוטבים ולבחור במסלול ביטוח הקובע את זכויותיהם, וזאת כמעט וללא גמישות, בעוד שבביטוח מנהלים תוכל להקצות זכויות למוטבים שונים בהתאם לבחירתך ובגמישות גבוהה.

הבדל נוסף בין קרן פנסיה או ביטוח מנהלים הוא נושא החיתום. בקרן פנסיה אינך נדרש לרוב לחיתום אך קיימת תקופת אכשרה לחמש שנים, במהלך תקופת האכשרה לא יכוסה מקרה ביטוח שחל בעקבות מצב רפואי קיים בעת שהצטרפת לקרן. ברכישת ביטוח מנהלים חברת הביטוח יכולה לסרב להצטרפותך בגין מצב רפואי קיים, לרוב תידרש לבצע חיתום, אך במקרים רבים תוכל להצטרף לתוכנית תמורת התאמת גובה דמי הביטוח לסיכון בעיני חברת הביטוח.

מה עדיף קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

עד לשנת 2013 רבים העדיפו להצטרף לביטוח מנהלים מאחר וזה הבטיח הגנה מפני עלייה בתוחלת החיים, לכן ניתן היה לקבל קצבה גבוהה יותר בהשוואה לקצבה מקרנות הפנסיה. בהתאם לשינוי משנת 2013 לא ניתן להבטיח מקדם המרה, לכן ניטל העוקץ מתוכניות ביטוח מנהלים, אך אין להספידן מאחר ועדיין ביטוח מנהלים מציע ודאות גבוהה יותר עבור גובה הקצבה החודשית בגיל הפרישה.

כאמור, קרן פנסיה מציעה תשואה מובטחת ל- 30% מהנכסים, אך מעבר לכך כיום יש המעדיפים להצטרף לקרנות הפנסיה החדשות בגלל התשואה שאלה משיגות. בשנים האחרונות מציגות קרנות הפנסיה ביצועים טובים יותר בהשוואה לביטוחי מנהלים, עם זאת יש לבצע סקר שוק מקיף מאחר והביצועים משתנים בין קרן לקרן ובין ביטוח מנהלים אחד לאחר.

סיבה נוספת להעדפת קרן פנסיה נובעת מגובה דמי הניהול הזולים יותר בהשוואה לדמי הניהול בביטוחי מנהלים, עליך לזכור כי שיעור דמי הניהול שעליך לשלם משפיע באופן ישיר על סף החיסכון שתצבור לפנסיה. לפיכך, שיעור דמי הניהול מהווה שיקול מרכזי בבחירת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

האם אפשר להעביר ביטוח מנהלים לקרן פנסיה?

לאחר שנים ארוכות בהן תחום החיסכון הפנסיוני היה פרוץ, קבע משרד האוצר בשנת 2008 החלטה חשובה לגבי ניוד כספים בין אפיקי חיסכון פנסיוני. על פי התקנות החדשות ניתן לנייד כספים מקרן פנסיה אחת לאחרת ללא כל עלות או מיסוי, וניתן להעביר ביטוח מנהלים לחיסכון קצבתי, כלומר לקרן פנסיה חדשה בלבד, אך לא להיפך.

מעוניין לקבל ייעוץ מקצועי, ללא עלות או התחייבות, כדי להבין את ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה? השאר פרטים באתר וצוות המומחים יחזור אליך בהקדם, ותוכל לקבל גם הצעות אטרקטיביות לחיסכון פנסיוני.