שירות התעסוקה הישראלי – חיפוש משרה

אודות שירות התעסוקה הישראלי​

​​​​שירות התעסוקה הישראלי הוא ​​תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח חוק שירות התעסוקה התשי"ט – 1959 , בעקבות חתימתה של מדינת ישראל, בסמוך להקמתה, על ​אמנה בינלאומית המחייבת את המדינות החתומות​ עליה להקים שירות תעסוקה ממלכתי שיעניק שירותי השמה ללא תשלום לעובדים ולמעסיקים כאחד.​​

שירות התעסוקה נתון לפיקוחו של שר הכלכלה​ והתעשייה ולרשות העליונה של השירות: מוע​צת שירות התעסוקה

השירות ​מטפל בכ-400,000 מחפשי עבודה מדי שנה, באמצעות 71 לשכות התעסו​קה הפרוסות ברחבי הארץ.

​תפקידי שירות​​ התעסוקה

  • הפניית דורשי עבודה להכשרות מקצועיות.​
  • סיוע למעסיקים במציאת עובדים.
  • מחקר שוק התעסוקה הישראלי וריכוז המידע עליו, שכולל פרסום נתונים ודוחות תקופתיים.
  • "שומר הסף" של קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה: העברת דיווחים שוטפים למוסד ל​ביטוח לאומי בנוגע לזכאותם של דורשי העבודה לדמי אבטלה או דמי הבטחת הכנסה, אם וכאשר לא נמצאה בעבורם עבודה מתאימה. חשוב לציין כי בהתאם לסעיף 3 לחוק שירות התעסוקה יחסי עבודה ותנאי עבודה אינם בסמכותו של השירות והוא מנוע מלה​תערב בהם.​​

​תפקידי שירות התעסוקה נגזר​ים לפי סעיף 2 לחוק שירות התעסוקה הקובע:

"שיר​​ות התעסוקה יר​כז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו: הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה, וישתף פעולה עם גופים אחרים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע. כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה".​

הכנסו לאתר: https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/jobs.aspx